Divadlo do škol!

19. 11. 10:00 – 17:00

 Divadlo do škol!
Divadlo do škol!

What’SAP - Exchange of Social Art Practices / mezinárodní konference

V angličtině.

Mezinárodní konference zaměřená na využití postupů sociálně specifického divadla v pedagogické praxi. Své projekty, které reflektují rozdílnost implementace těchto nástrojů v souvislosti s daným prostředím a jeho komunitou, představí odborníci na tuto problematiku z Francie, Srbska, Maďarska a České republiky. Evropští experti se tak setkají v mezioborové diskusi o současném stavu a budoucnosti tohoto jedinečného oboru. 

V rámci projektu The What’SAP - Exchange of Social Art Practices spolupořádají: ProProgressione (Maďarsko), Kulturanova (Srbsko), Compagnie DK-BEL (Francie) & Divadlo Archa.

Konference je určena pro účastníky z řad pedagogů, umělců, studentů vysokých škol a všem, kteří se zabývají tématem implementace divadelních nástrojů do vzdělávacího systému. 


The What’SAP - Exchange of Social Art Practices  project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Creative Europe

What’SAP – Exchange of Social Art Practices

Hlavní město Praha

 

Státní fond kultury ČR

 

#WhatSAP #SocialArtPractices #SociallyEngagedArts #ArchaTheatre #Kulturanova #CompagnieDKBel #ProProgressione